Skutecznie leczymy wszelkie choroby nerek

Badanie USG nerek i układu moczowego wykonuje urolog

Dowiedz się jak leczyć i przeciwdziałać kamieniom nerkowym

Kolka nerkowa - jeden z najbadziej bolsenych objawów

Kłębuszkowe zapalenie nerek: leczenie zależy od typu histopatologicznego

Odmiedniczkowe zapalenie nerek jest to zakażenie górnych dróg moczowych

Zespoł nerczycowy czyli zespół objawów klinicznych

Zespołem nerczycowym nazywamy zespół objawów klinicznych, który rozwija się w wyniku nadmiernej utraty białka z moczem. Najczęstszą przyczyną zespołu nerczycowego są pierwotne i wtórne glomerulopatie. Może także wystąpić przebiegu uszkodzenia nerek tzw. polekowych.

Uszkodzenie mogą spowodować sole złota, niesterydowe leki przeciwzapalne. Z toksycznych czynników należy wymienić heroiny, rtęć. Również nowotwory mogą spowodować zespół nerczycowy. Tutaj należy wymienić chłoniaki, szpiczak, ziarnica złośliwa. Zespół nerczycowy może także powstawać w wyniku chorób ogólnoustrojowych takich jak amyloidoza,

czy także w przypadku rzucawki lub wysiłku fizycznego.

Kryterium rozpoznania zespołu nerczycowego jest białkomocz dobowy powyżej 3,5 grama, hipoproteinemia czyli obniżenie stężenia tego białka we krwi, hipoalbuminemia czyli obniżenie stężenia albumin we krwi poniżej 3,5 grama na decylitr, a także podwyższone stężenie cholesterolu we krwi do ponad 200 mg%. Do kryteriów zespołu nerczycowego zaliczamy również obrzęki i przesieki do jamy ciała.

Utrata znacznej ilości białek powoduje różne implikacje kliniczne. Niedobór białek, a zwłaszcza albumin, powoduje obniżenie ciśnienia onkotycznego wewnątrz naczyń co sprzyja ucieczce płynów poza naczynia. Pojawiają się wówczas obrzęki oraz przesyłki do jamy ciała, występuje wodobrzusze, płyn w jamach opłucnowych. Niedobór płynu wewnątrz naczyń, uruchamia się układ obronny w postaci aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron, co częściowo poprawia wolemię, ale zatrzymuje wodę i sód w organizmie, co z kolei nasila przesięki i obrzęki.

Ponadto w zespole nerczycowym dochodzi do zaburzeń lipidowych, wzrasta stężenie cholesterolu - zwłaszcza frakcji VLDL i LDL co może przyspieszać rozwój miażdżycy ze wszystkimi konsekwencjami. Może to powodować chorobę wieńcowa, niewydolność krążenia Innym powikłaniem zespołu nerczycowego jest nadkrzepliwość krwi z powodu nadprodukcji fibrynogenu i alfa-2-globuliny w wątrobie. Skutkiem tego są zatory zwłaszcza w płucach, ale również może dojść do zakrzepicy żył nerkowych.

Każdy zespół nerczycowy wymaga pilnej diagnostyki przeprowadzonej przez doświadczonego i dobrego urologa. Jeżeli badania nieinwazyjne nie pozwalają na ustalenie rozpoznania należy wykonać biopsję nerki i wdrożyć jak najszybciej odpowiednie leczenie.

 

Powrót do strony głównej: UROLOG WARSZAWA